Online leeromgeving
Bouwsteen 6: Probleem oplossen! Is dat een probleem? - OAB Dekkers | OAB Dekkers
Menu
Peter Loonen

Bouwsteen 6: Probleem oplossen! Is dat een probleem?

10 oktober 2017  |  Blog, Pedagogiek & Didactiek

Problemen kunnen oplossen is een belangrijke bekwaamheid die studenten moeten gaan ontwikkelen. Echter in het onderwijs worden probleemsituaties ook gebruikt als didactisch instrument.

 

En daarmee wordt het ingewikkeld.

Dat studenten problemen moeten leren oplossen is evident. De wereld om ons heen verandert snel, alleen al door de vele technologische en sociale innovaties. Studenten, en niet alleen zij, moeten leren om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en oplossingen te ontwikkelen voor een nieuwe situatie. Het World Economic Forum geeft niet voor niets aan dat Complex Problem Solving de belangrijkste competentie is en blijft.

 

Skills in 2020

 

Door studenten in je onderwijs te laten werken aan betekenisvolle opdrachten uit een realistische context leren zij de vaardigheden die horen bij probleemoplossende strategieën. Zeker met intensieve begeleiding en reflectie op het gekozen proces. Studenten maken gebruik van kennis en vaardigheden die zij reeds verworven hebben en leren ze toe te passen in verbredende of verdiepende praktijken. Op die manier leren zij kennis te combineren tot nieuwe en soms innovatieve oplossingen en uiteindelijk zelfs tot nieuwe toepassingen van bestaande kennis. Bijzonder leerzaam.

 

Probleem oplossen is in deze situatie zowel het middel als het doel. Het vergaren van de onderliggende kennis, procedures en concepten is hierbij geen doel. Dit in tegenstelling tot vormen van probleemgestuurd onderwijs. In deze context worden probleemsituaties gebruikt om daaruit onderliggende kennis te verwerven. En juist deze vormen van onderwijs zijn niet bijzonder efficiënt. De kracht van probleemgestuurd onderwijs zit hem juist in het toepassen in nieuwe contexten van reeds verworven kennis en concepten. Deze toepassingen mogen dan uitdagend, praktisch relevant en vernieuwend zijn.

 

Het aanleren van begrippen, procedures en bestaande concepten door middel van probleemgestuurd onderwijs kost de student veel energie en leidt niet altijd tot de gewenste uitkomst. Vormen van ontdekkend leren leiden eerder tot frustratie dan tot uitbreiding van kennis.

 

jongens zijn slimmer dan meisjes

Pedro de Bruyckere, één van de sprekers op het High Impact Teaching Event schrijft in zijn boek Jongens zijn slimmer dan meisjes, 35 mythes over leren en onderwijs het volgende:

 

PGO gebruiken om nieuwe inhouden aan te leren heeft geen positief leereffect. Er is wel een positief leereffect als je PGO gebruikt om iets dat de lerende al kent beter te verkennen en te onthouden

 


In onderstaande video wordt dit nogmaals kort uitgelegd:

 

Bouwsteen 6: Problemen oplossen

High Impact teaching event

Meer informatie:

Wil je echter echt alles weten over het waarom van probleem oplossen als didactisch instrument, schrijf je dan nu in voor de gratis webinar op donderdag 12 oktober om 20.00 uur of meld je aan voor het High Impact Teaching Event op 23 november in Barneveld.

 

Reacties op deze blog zijn natuurlijk ook altijd welkom in het reactieveld hieronder.

 


Share Button
Total Views: 723 ,

Bezoekers lazen ook:

Bouwsteen 5: De kracht van herhaling De kracht van herhaling is al lange tijd bekend. Niet alleen in het onderwijs maar ook in de marketing.   Hieronder twee voorbeelden van de...
Bouwsteen 4: Iedere dag een portie feedback De vierde bouwsteen in de reeks over High Impact Teaching is een eerdere blog van collega Liza Goos over feedback. Dat feedback een positie...
Bouwsteen 3: Zonder betrokkenheid geen warmte! Studenten die er wel zijn maar ongeïnteresseerd onderuit hangen. Ze kijken naar je met het idee "jouw probleem". Wanneer je ze iets vraag dan halen ze...


Laat een reactie achter