Online leeromgeving
OAB DekkersCurriculumontwikkeling - OAB Dekkers
Menu

Curriculumontwikkeling

Visie op curriculumontwikkeling

Leren in het beroepsonderwijs is voor veel studenten het begin van actieve deelname aan de arbeidsmarkt. Het is dan ook de uitdaging van elk onderwijsteam het curriculum zodanig vorm te geven dat afgestudeerde studenten goed zijn voorbereid op deze actieve deelname. Vanuit onze visie voorziet een curriculum in een actieve en constructieve leeromgeving waarbij de student zo veel als mogelijk leert binnen authentieke beroepssituaties. Het leren van de student staat daarbij dus altijd centraal. Als opleiding geef je richting aan dit leerproces door een duidelijke visie op leren en het (toekomstige) beroep. Deze visie vertaalt zich in een goede afstemming tussen leergedrag en leer- en toets activiteiten, maar ook in het sterk pedagogisch en didactisch handelen van het team. Bij elke verandering in het curriculum is de aanpassing van de mindset van alle betrokkenen een noodzaak. Daarom laten wij in onze ontwikkeltrajecten alle betrokkenen meedenken en -werken om eigenaarschap te realiseren: ‘wie ontwikkelt voert uit en wie uitvoert ontwikkelt’. Hou het overigens niet alleen bij het team, maar betrek ook het werkveld, partners in de regio en vooral studenten!

 


Maatwerk

Wij bieden altijd maatwerk. Een overzicht van mogelijke activiteiten met betrekking tot curriculumontwikkeling zijn:

Onderwijsvisie

 

Analyse en advies

 

Projectmanagement curriculumvernieuwing

 

Evaluatie en advies

 

Stel je een vraag

Voor meer informatie over curriculumontwikkeling, een offerte of een antwoord op een specifieke vraag kun je ons formulier invullen.

Verzenden

Total Views: 6019 ,