Online leeromgeving
OAB DekkersPedagogiek en didactiek - OAB Dekkers
Menu

Pedagogiek en didactiek

Visie op pedagogiek en didactiek

Het creëren van een effectief en veilig leerklimaat, het zorgen voor lesdifferentiatie en het bieden van goede studieloopbaanbegeleiding is voor ons de essentie van goed onderwijs. De basisvoorwaarde hiervoor is de relatie tussen docent en student. De student waarderen om wie hij is en wat hij kan is nodig om het leren te stimuleren. Door het werken met effectieve didactische interventies zorg je ervoor dat je onderwijs uitdagend en verbindend is voor elke student. Jij als docent moet in staat zijn om het onderwijs aan te laten sluiten bij de student. Differentiatie betekent naar ons idee niet per se dat je een afzonderlijk studieprogramma voor iedere student moet ontwerpen, maar wel dat je het programma laat aansluiten op de leerbehoefte, de talenten en de mogelijkheden van elke student, ook als het gaat om studenten met specifieke kenmerken als autisme en ADHD. Wij koppelen een traject voor pedagogisch en didactische bekwaamheid graag aan teamontwikkeling vanuit de gedachte dat een positief teamklimaat voorwaardelijk is voor het creëren van een positief leerklimaat. Samen werken aan pedagogisch en didactisch uitdagend onderwijs is daarbij ons uitgangspunt.

 

Stel je vraag

Voor meer informatie over pedagogiek en didactiek,
een offerte of een antwoord op een specifieke vraag kun je ons formulier invullen.

 

Verzenden

Maatwerk

Wij bieden maatwerk op het gebied van teamontwikkeling en professionalisering, individuele professionalisering en (studie)loopbaanbegeleiding.

 

Teamvisie pedagogiek en didactiek

 

Teamontwikkeling

 

Realiseren van een veilig en prettig pedagogisch klimaat (PBS)

 

Pedagogische en didactische strategieën

 

Differentiëren

 

ICT, sociale media en leren

 

Breinvriendelijk onderwijs

 

Kwaliteitsborging met Quick-audit team

 

21st century skills

 

Timemanagement

 

Professionaliseren docenten met klassenobservaties, coaching en feedback

 

(Studie)loopbaanbegeleiding

 

Motiverende gesprekvoering en transactionele analyse
(TA)

 

Motiveren van Studenten

 

Omgaan met leer- en gedragsmoeilijkheden

 

Total Views: 8313 ,